เกี่ยวกับ บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด

10/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 (ที่ทำการใหม่) จัดตั้งขึ้นเมื่อ [21 ตุลาคม 2553] Docusys Thailand เป็นส่วนหนึ่งของ Neosys Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และมีสำนักงานใหญ่ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน Neosys Group มีสำนักงาน 7 แห่ง ใน 5 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  1. Neosys Documail Sdn. Bhd. in Malaysia (Kuala Lumpur & Pulau Pinang)
  2. Neosys Documail (S) Pte. Ltd. in Singapore
  3. PT. Neosys Indonesia in Jakarta, Indonesia
  4. Docusys Thailand Co. Ltd. in Bangkok, Thailand
  5. Neosys Vietloi in Vietnam (Ho Chi Minh City & Hanoi)

Neosys Group นำเข้าสินค้า 4 ประเภท ดังนี้

1. ระบบการจัดทำ และส่งจดหมายอัตโนมัติ

Neosys Group ให้การสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และด้านเทคนิคสำหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการจดหมาย พัสดุต่างๆ เทคโนโลยีของเราได้ช่วยเหลือลูกค้ากว่า 10,000 รายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ความแม่นยำที่สูงขึ้น ลดต้นทุนการทำงาน และได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในห้องจดหมาย ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
  • เครื่องประทับตราไปรษณีย์
  • เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ
  • เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง
  • เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ
  • เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ
นอกจากนี้เรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงานเอกสารซอฟต์แวร์เหล่านี้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้น ทั้งในช่องทางการจัดส่งแบบเดิม และรองรับการจัดส่งในอนาคต

2. ระบบงานหลังงานพิมพ์อัตโนมัติ