พันธมิตรทางการค้า

Docusys Thailand มีชื่อเสียงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เราเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าและบริการจากเรา และพันธมิตรของเราได้เสมอ

Welltec System

Welltec System, Korea บริษัทฯ ชั้นนำอันดับ 1 สำหรับ Solution เครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาว ใช้สำหรับจดหมายแจ้งเตือน, ใบแจ้งหนี้, รหัสบัตรเครดิต ATM หรือ สลิปเงินเดือน เป็นต้น

Uchida

UCHIDA, Japan – บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ สำหรับงานหลัการพิมพ์ เช่น เครื่องพับกระดาษ เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ พร้อมทั้งทำรอยพับ ทำรอยปรุ และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

 
Morgana

MORGANA, UK มีชื่อเสียงด้านการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หลังงานพิมพ์ Digital Print Finishing Solutions เช่น เครื่องตีธง ทำรอยพับ รอยปรุ เครื่องเข้าเล่ม PUR เครื่องพับ ,เครื่องเข้าเล่มเย็บแม็กซ

Formax

FORMAX, USA ผู้ผลิตชั้นนำสำหรับเครื่องตัดกระดาษต่อเนื่อง, เครื่องกระตุกกระดาษ, และแยกกระดาษ COPPY,เครื่องประทับลายเซ็นต์เช็ค, เครื่องประทับตรานูน ประทับโลโก้ ฯลฯ

Ideal

Ideal ,Germany – ( Shredders, Guillotines and Trimmers ) ผู้นำด้านเครื่องทำลายเอกสารขนาดต่างๆ, เครื่องตัดกระดาษ Guillotines, เครื่องเจาะรู, แม็กซ์ไฟฟ้า