ระบบการจัดส่งจดหมาย

Docusys เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งจดหมายอย่างครบวงจร
มีทั้ง Hardware และ Software ที่ทำให้องค์กรของท่านสามารถติดต่อ
กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

ช่วยให้งานพับเอกสารใส่ซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย
ใบแจ้งหนี้ จดหมายเตือน จดหมายตอบรับ จดหมายเวียน
จดหมายประชาสัมพันธ์ Directmail
ประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สามารถทำได้เองภายในบริษัทหรือแผนก

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซองอัตโนมัติ

บริษัทของคุณยังพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าลงบนสติ๊กเกอร์แล้วมาติดที่ซองจดหมายอยู่หรือไม่?
ตัวเครื่องสามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่ลงบนซองจดหมาย คูปอง บัตรเชิญ โปสการ์ด และโบว์ชัวร์ได้ อีกทั้งยังสามารถพิมพ์โลโก้ กราฟฟิค และบาร์โค้ด ต่างๆ ลงบนซองจดหมายได้ ทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ ไม่ต้องไปเข้าคิวเพื่อรอส่งไปรษณีย์ รู้ค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า ลดปัญหาความผิดพลาดจากพนักงานได้ สะดวกในการเติมเงินออนไลน์

นีโอโพส ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น

ซอฟต์แวร์ในการจัดการงานด้านเอกสารและการจัดส่งจดหมาย สามารถที่จะเลือกจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือจัดส่ง E-mail ในขั้นตอนเดียว สามารถเพิ่ม โปรโมชั่น โลโก้ บาร์โค้ด หรือข้อความต่างๆ ลงบนจดหมายโดยไม่มีการแก้ไข original file สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

เครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ

ช่วยให้การทำงานในการจัดส่งจดหมายแบบ 1 ใบเป็นเรื่องง่าย จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต แจ้งผลการเรียน เร็วกว่าการทำงานด้วยมือถึงร้อยเท่า  พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการส่งจดหมาย งานออกมาดูดี มีมาตรฐาน แบบธนาคาร ประกัน หรือลิสซิ่งต่างๆ ส่งกัน ณ ปัจจุบัน

เครื่องชั่งไปรษณีย์ดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Neopost มีความถูกต้องแม่นยำสูง
ทนทาน ได้มาตราฐานจากกองไปรษณีย์ทั่วโลก
เหมาะกับงานในห้อง Mailroom ที่ต้องการควบละเอียด
ในการอ่านค่าที่ถูกต้อง