เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C

เครื่องพับจ่าหน้าซอง Neopost AS-970C Neopost AS-970C เป็นเครื่องพิมพ์ตัวแรกของโลกที่จะยกระดับเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร…
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C