เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-1200 G4i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-1200 G4i

ความเร็วสูงสุด 12,000 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 16 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-1200 G4i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-1200 G4i