เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

ความเร็วสูงสุด 5,500 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 17 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 8 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 180,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i