เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i

ความเร็วสูงสุด 5,000 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 24 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 200,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i