เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-600i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-600i

ความเร็วสูงสุด 6,000 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 24 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 300,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-600i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-600i