เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-75i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-75i

ความเร็วสูงสุด 3,800 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 3 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 10 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 60,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-75i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-75i