เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-90 ผลผลิตเก่งกาจและใช้งานง่าย Inserter DS-90 โฟลเดอร์เป็นเครื่องระดับกลาง
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i