เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF3050s (SecureFold 3050s)(Postmate 5)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF3050s (SecureFold 3050s)(Postmate 5)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec Postmate 5 เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับงานสูงสุด 20,000 ฟอร์มต่อเดือน
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF3050s (SecureFold 3050s)(Postmate 5)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายการส่งเสริมการขาย direct mail เอกสารประเภท จดหมายต่างๆ รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตัวเครื่องใช้แรงกดไม่ใช้ความร้อน

 • ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 4,200  แผ่น/ชั่วโมง
 • มีช่องสำหรับบรรจุกระดาษได้ถึง 150 แผ่น
 • เป็นเครื่องพับผนึกซองอัตโนมัติโดยใช้กับแบบฟอร์มพับผนึกซองในตัวชนิดแผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 60-120 แกรม/ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
 • มีระบบการตั้งความหนาของกระดาษ
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีเซ็นเซอร์ป้องกันกระดาษซ้อน
 • มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ระดับความดังของเสียงเท่ากับ 45 เดซิเบล
 • ขนาดเครื่อง  430 x 400 x 260 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 36 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF3050s (SecureFold 3050s)(Postmate 5)