เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s (SecureFold 4080s)(Postmate 3)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s (SecureFold 4080s)(Postmate 3)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับงานสูงสุด 50,000 ฟอร์มต่อเดือน
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s (SecureFold 4080s)(Postmate 3)

เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เพียงใบเดียวที่ต้องใส่ซอง
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าส่งเอกสารแค่ใบเดียวโดยไม่ต้องใส่ซอง
ประหยัดค่าซองและเวลาใน การสอดจดหมายใส่ซอง ไปได้ทุกครั้งที่ส่งเอกสาร
แถมเอกสารข้างในก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เช่นเดิม เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน
ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายการส่งเสริมการขาย direct mail เอกสารประเภท จดหมายต่างๆ
รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม
แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตัวเครื่องใช้แรงกดไม่ใช้ความร้อน

คุณสมบัติพิเศษ

 • ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 8,000 แผ่น/ชั่วโมง
 • มีช่องสำหรับบรรจุกระดาษได้ถึง 1,400 แผ่น
 • เป็นเครื่องพับผนึกซองอัตโนมัติโดยใช้กับแบบฟอร์มพับผนึกซองในตัวชนิดแผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 60-120 แกรม/ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold, Double-Fold, Window-Fold
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง  415 x 600 x 385 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s (SecureFold 4080s)(Postmate 3)