เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s inline (SecureFold 4110i)(Postmate 6 inline)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s inline (SecureFold 4110i)(Postmate 6 inline)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ MF 9500 เป็นเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ที่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความเร็วสูง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล และทำงานได้อย่างรวดเร็วในขั้นตอน
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s inline (SecureFold 4110i)(Postmate 6 inline)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s inline (SecureFold 4110i)(Postmate 6 inline)