เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4170s (SecureFold 4170s)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4170s (SecureFold 4170s)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขายรหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับงานสูงสุด 500,000 ฟอร์มต่อเดือน

เป็นเครื่องพับปิดผนึกที่เหมาะสำหรับงานเป็นจำนวนมาก รองรับปริมาณงานได้
สูงสุดถึง 500,000 แผ่นต่อเดือน ด้วยความเร็วสูงสุด 17,000 แผ่นต่อชั่วโมง
ใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 1,500 แผ่น

 • ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 17,000 แผ่น/ชั่วโมง (เลือกปรับความเร็วได้)
 • มีถาดส าหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 1,500 แผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”, B4
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold
 • ชุดดึงกระดาษแบบลูกยาง 3 Super FRR มาพร้อมพับลมเป่ากระดาษ
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ แบบ Ultrasonic ป้องกันกระดาษซ้อน
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า
  หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรีโมทสั่งการท างานระยะไกล Romocon
 • มีรูปแบบการพับ และต าแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • มีชุดกดทับกระดาษ 2 ชุด เพิ่มแรงกดให้แน่นมากขึ้น
 • ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 680 x 580 x 780 มิลลิเมตร น้ำหนัก 110 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4170s (SecureFold 4170s)