เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 2030s (SF2030s)(OM2D)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 2030s (SF2030s)(OM2D)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 10,000 ฟอร์มต่อเดือน
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 2030s (SF2030s)(OM2D)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 2030s (SF2030s)(OM2D)