เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับปริมาณงาน 50,000 ฟอร์มต่อเดือน
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)