เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4120s (SF4120s)(PM6)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4120s (SF4120s)(PM6)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท ข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม ประหยัดเวลาควบคุมค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับปริมาณงาน 100,000 ฟอร์มต่อเดือน
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4120s (SF4120s)(PM6)

คุณสมบัติของเครื่อง
• ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 12,000  แผ่น/ชั่วโมง (เลือกปรับความเร็วได้)
• มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 800 แผ่น
• เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
• สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
• สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”, B4
• สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold
• ชุดดึงกระดาษแบบลูกยาง 3FRR มาพร้อมพับลมเป่ากระดาษ
• มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน
• มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า ตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
• มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
• มีชุดกดทับกระดาษ 2 ชุด เพิ่มแรงกดให้แน่นมากขึ้น
• ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 420 x 600 x 390 มิลลิเมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม
• ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
• รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4120s (SF4120s)(PM6)