เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T6, T30, T50
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T6, T30, T50

เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Basic
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Basic


เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T3, T10
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T3, T10