แบบสีขาวดำ

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C

ความเร็วสูงสุด 7,500 ซอง/ชั่วโมง
หัวพิมพ์ 3 หัว ชนิด Fixed head
พิมพ์บนความหนาสุด 0.5 มม.
สำหรับงานไม่เกิน 50,000 แผ่น/เดือน
เหมาะกับงานซองจดหมาย หรือการ์ดขนาดเล็ก

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930

ความเร็วสูงสุด39,000ซอง/ชั่วโมง
หัวพิมพ์ 3 หัว ชนิด Fixed head
พิมพ์บนความหนาสุด 6 มม.
ความละเอียด 600 dpi
สำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 แผ่น/เดือน
เหมาะกับงานซ

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-710
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-710

ความเร็วสูงสุด14,000ซอง/ชั่วโมง
หัวพิมพ์ 1 หัว ชนิด Shuttle head
พิมพ์บนความหนาสุด 6 มม.
ความละเอียด 600 dpi
สำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 แผ่น/เดือน

แบบสี

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C

ความเร็วสูงสุด 7,500 ซอง/ชั่วโมง
หัวพิมพ์ 16.8 ล้านสี ชนิด Memjet
พิมพ์บนความหนาสุด 0.5 มม.
ความละเอียด 1600 dpi
สำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 แผ่น/เดือน
เหมาะก