เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงานทั่วไป

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-64i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-64i

ความเร็วสูงสุด 2,500 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 3 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 5 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 40,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ    Neopost DS-35
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-35

ความเร็วสูงสุด 1,350 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 3 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 5 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 10,000 ซอง/เดือน

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติขนาดกลาง เหมาะสำหรับการใช้งานในห้อง Mailroom

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-75i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-75i

ความเร็วสูงสุด 3,800 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 3 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 10 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 60,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i

ความเร็วสูงสุด 4,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 6 ถาด
ถาดแทรกเล่มเอกสารแนบ
พับรวมเอกสารสูงสุด 10 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 100,000 ซอง/เดือน
รองรับ

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-85i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-85i

ความเร็วสูงสุด 4,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 6 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 10 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 100,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-1200 G4i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-1200 G4i

ความเร็วสูงสุด 12,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 16 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-600i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-600i

ความเร็วสูงสุด 6,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 24 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 300,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i

ความเร็วสูงสุด 5,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 24 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 200,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

ความเร็วสูงสุด 5,500 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 17 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 8 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 180,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode