เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i


ความเร็วสูงสุด 5,500 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 17 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 8 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 180,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

 

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

 

ความเร็วสูงสุด 5,500 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 17 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 8 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 180,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i
เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i
 

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7