เครื่องพับปิดผนึกแบบ Standalone

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4170s (SecureFold 4170s)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4170s (SecureFold 4170s)

ซีล Duo ที่ปิดผนึกความดันการปฏิวัติของการประมวลผลสองแผ่นและให้เนื้อหา 6 หน้าในการพิมพ์แบบสองที่สูงสุด ตั้งแต่ไม่เพียง แต่การประมวลผลทั้งหมดสามารถทำได้ในเวลา แต่ยังจะมาพร้อมกับโซลูชั่นรักษาความปลอดภ

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4130s (Postmate 6HD)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4130s (Postmate 6HD)

เป็นเครื่องพับปิดผนึกที่เหมาะสำหรับงานเป็นจำนวนมาก รองรับปริมาณงานได้สูงสุดถึง 400,000 แผ่นต่อเดือน ด้วยความเร็วสูงสุด 13,000 แผ่นต่อชั่วโมง ใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 2,500 แผ่น 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s (SecureFold 4110s)(Postmate 6)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s (SecureFold 4110s)(Postmate 6)

เป็นเครื่องพับปิดผนึกที่เหมาะสำหรับงานเป็นจำนวนมาก รองรับปริมาณงานได้สูงสุดถึง 300,000 แผ่นต่อเดือน ด้วยความเร็วสูงสุด 11,000 แผ่นต่อชั่วโมง ใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 1,400 แผ่น ด้วยระบบลมเป่า

 เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s (SecureFold 4080s)(Postmate 3)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s (SecureFold 4080s)(Postmate 3)

รองรับปริมาณงานสูงสุดได้ถึง 125,000 ฟอร์มต่อเดือน โดยเปลี่ยนรูปแบบเดิม ๆ ของการส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นใบเดียวโดยไม่ต้องใส่ซอง ประหยัดค่าซองและเวลาใน การสอดจดหมายใส่ซอง ไปได้ทุกครั้งที่ส่ง

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF3050s (SecureFold 3050s)(Postmate 5)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF3050s (SecureFold 3050s)(Postmate 5)

สามารถรองรับปริมาณงานได้ถึง 50,000 แผ่นต่อเดือน ด้วยความเร็วสูงสุด 4,200 แผ่นต่อชั่วโมง เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการจดส่ง ตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อความคงทน และสะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF2020s (SecureFold 2020s)(OM2D)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF2020s (SecureFold 2020s)(OM2D)

เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการส่งจดหมาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน ที่ต้องพับใส่ซอง เป็นแบบใบเดียว พร้อมการพับปิดผนึกอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับซองจดหมาย

เครื่องพับปิดผนึก แบบ Online-Printer

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF6125i (MailFinisher 120a)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF6125i (MailFinisher 120a)

Mailfinisher 9500AFS (Angle Feed System) เป็นเทคโนโลยีของเครื่องพับความเร็วสูงที่ต่อเชื่อกับ Hi-Speed Multifunction Copiers หรือ High-Speed laser printers ที่ความเร็วสูงสุดถึง 120 แผ่นต่อนาที<

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s inline (SecureFold 4110i)(Postmate 6 inline)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s inline (SecureFold 4110i)(Postmate 6 inline)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ MF 9500 เป็นเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ที่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความเร็วสูง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล และทำงานได้อย่างรวดเร็วในขั้นต

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/นาที สามารถรองรับปริมษณงานสูงสุดได้ถึง 50,000 แผ่นต่อเดือน ความเร็วในการทำงาน 3,720 แผ่นต่อชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ทำก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลด

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s inline (SecureFold 4080i)(Postmate 3 inline)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4080s inline (SecureFold 4080i)(Postmate 3 inline)

โซลูชั่นใหม่อินไลน์ที่เข้ากันได้สำหรับชนิดต่างๆของเครื่องพิมพ์ 3000D Mailfinisher (MF3000D) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีปริมาณต่ำปิดผนึกที่มีคุณภาพสูงในขณะที่การดำเนินงานในแนวเดียวกันก