เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SecureFold 2055s (SF2055s)(OM4D)


เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน
จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย
รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม
แถมยังช่วยประหยัดเวลาควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เหมาะสำหรับปริมาณงาน 10,000 ฟอร์มต่อเดือน

 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SecureFold 2055s (SF2055s)(OM4D)

 

เครื่องพับปิดผนึกที่เหมาะสำหรับงานเป็นจำนวนมาก ปริมาณงาน 10,000 ฟอร์มต่อเดือน
ด้วยความเร็วสูงสุด 3,000 แผ่นต่อชั่วโมง ใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 100 แผ่น

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SecureFold 2055s (SF2055s)(OM4D)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SecureFold 2055s (SF2055s)(OM4D)
 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SecureFold 2055s (SF2055s)(OM4D)

คุณสมบัติของเครื่อง
• ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 3,000 แผ่น/ชั่วโมง
• มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 100 แผ่น 
• เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน 
• สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
• สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14” 
• สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
• มีระบบการตั้งความหนาของกระดาษ
• มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ
• มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
• ระดับความดังของเสียงเท่ากับ 45 เดซิเบล
• ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 320 x 390 x 280 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
• ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
• รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7