เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecureFold 4150s (SF4150s)


เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน
จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย
รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เหมาะสำหรับปริมาณงาน 300,000 ฟอร์มต่อเดือน

 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecureFold 4150s (SF4150s)

 

คุณสมบัติของเครื่อง
• ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 15,000  แผ่น/ชั่วโมง (เลือกปรับความเร็วได้)
• มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 1,500 แผ่น 
• เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน 
• สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
• สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”, B4
• สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold
• ชุดดึงกระดาษแบบลูกยาง 3 Super FRR มาพร้อมพับลมเป่ากระดาษ
• มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ แบบ Ultrasonic ป้องกันกระดาษซ้อน
• มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า ตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
• มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
• มีชุดกดทับกระดาษ 2 ชุด เพิ่มแรงกดให้แน่นมากขึ้น
• ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 680 x 580 x 780 มิลลิเมตร น้ำหนัก 90 กิโลกรัม
• ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
• รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecureFold 4150s (SF4150s)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecureFold 4150s (SF4150s)
 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecureFold 4150s (SF4150s)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7