เครื่องนับกระดาษ Countron OP
เครื่องนับกระดาษ Countron OP

 • ความเร็วในการนับสูงสุด 100  มิลลิเมตร / วินาที
 •   รองรับกระดาษขนาด
 •   ขนาดใหญ่สุด 350 x 299 มิลลิเมตร  (option table 550 x 400 มิลลิเมตร)
เครื่องนับกระดาษ Countron AT
เครื่องนับกระดาษ Countron AT

 •   ความเร็วในการนับสูงสุด 1,500 แผ่น / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาด
 •   ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
 •   ขนาดเล็กสุด  100

 เครื่องนับกระดาษ Countron Touch
เครื่องนับกระดาษ Countron Touch

 • ความเร็วในการนับสูงสุด 2,500 แผ่น / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาด
 •   ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
 •   ขนาดเล็กสุด  100 x 150