เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200
เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200

เครื่องเข้าเล่มไสกาว PUR -Morgana DigiBook 200 ความเร็วสูงสุด 200 เล่มต่อชั่วโมง เป็นระบบเข้าเล่มที่รองรับรูปแบบหนังสือ หรือนิตยสารที่มี ปกพลาสติก ปกอาบ UV หรือภายในหนังสือเป็นกระดาษ PVC งานเคลือบฟ

เครื่องเขาเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 450
เครื่องเขาเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 450

เครื่องเข้าเล่มไสกาว PUR -Morgana DigiBook 450 ความเร็วสูงสุด 450 เล่มต่อชั่วโมง เป็นระบบเข้าเล่มที่รองรับรูปแบบหนังสือ หรือนิตยสารที่มี ปกพลาสติก ปกอาบ UV หรือภายในหนังสือเป็นกระดาษ PVC งานเคลือบฟ

เครื่องเขาเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 300
เครื่องเขาเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 300

เครื่องเข้าเล่มไสกาว PUR -Morgana DigiBook 300 ความเร็วสูงสุด 300 เล่มต่อชั่วโมง เป็นระบบเข้าเล่มที่รองรับรูปแบบหนังสือ หรือนิตยสารที่มี ปกพลาสติก ปกอาบ UV หรือภายในหนังสือเป็นกระดาษ PVC งานเคลือบฟ

เครื่องเข้าเล่มสันกาว PUR Morgana DigiBook 150
เครื่องเข้าเล่มสันกาว PUR Morgana DigiBook 150

เครื่องเข้าเล่มไสกาว PUR -Morgana DigiBook 150 ความเร็วสูงสุด 150 เล่มต่อชั่วโมง เป็นระบบเข้าเล่มที่รองรับรูปแบบหนังสือ หรือนิตยสารที่มี ปกพลาสติก ปกอาบ UV หรือภายในหนังสือเป็นกระดาษ PVC งานเคลือบฟ