เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine
เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine

เครื่องรัด Uchida Softband- 600 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ UCHIDA ที่สามารถใช้  ultra thin film tape (PP tape for 200micron) ที่สามารถรัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand
อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand

อุปกรณ์เสริมสำหรับโต๊ะล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับใส่ฟิล์มได้ยาวสูงสุดถึง 800 เมตร รองรับเทปหน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร รองรับทั้งเทปกระดาษ และฟิล์มใส

เครื่องรัด UCHIDA Tapit-Petit Bundling Machine
เครื่องรัด UCHIDA Tapit-Petit Bundling Machine

รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 240x170 มิลลิเมตร (9.45” x 4.69”) ขนาดเล็กสุด 30 x 10 มิลลิเมตร (1.18” x 0.39”) ความเร็วสูงสุดในการรัด 26 ชิ้นงาน/นาที แรงในการรัดปรับระดั

เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WS Bundling Machine
เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WS Bundling Machine

รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 380 x 170 มิลลิเมตร (15.0” x 6.7”) ขนาดเล็กสุด 30 x 10 มิลลิเมตร (1.18” x 0.39”) ความเร็วสูงสุดในการรัด 26 ชิ้นงาน/นาที แรงในการรัดปรับระดับได้ 5-20

เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WII Bundling Machine
เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WII Bundling Machine

รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 400 x 200 มิลลิเมตร (15.7” x 7.9”) ขนาดเล็กสุด 30 x 10 มิลลิเมตร (1.18” x 0.39”) ความเร็วสูงสุดในการรัด 26 ชิ้นงาน/นาที แรงในการรัดปรับระด

เครื่องรัด UCHIDA TAPIT- 50W Bundling Machine
เครื่องรัด UCHIDA TAPIT- 50W Bundling Machine

รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 400 x 200 มิลลิเมตร (15.7” x 7.9”) ขนาดเล็กสุด 30 x 10 มิลลิเมตร (1.18” x 0.39”) ความเร็วสูงสุดในการรัด 24 ชิ้นงาน/นาที แรงในการรัดปร

เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WX Bundling Machine
เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WX Bundling Machine

รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 420x210 มิลลิเมตร (16.54” x 8.27”) ขนาดเล็กสุด 30 x 10 มิลลิเมตร (1.18” x 0.39”) ความเร็วสูงสุดในการรัด 30 ชิ้นงาน/นาที แรงในการรัดปรับระดับได้