อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand


The optional Dispenser Stand adds mobility to your machine.

 

อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand

 

อุปกรณ์เสริม โต๊ะล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับใส่ฟิล์มได้ยาวสูงสุดถึง 800 เมตร รองรับเทปหน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร รองรับทั้งเทปกระดาษ และฟิล์มใส

อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand
อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand
 

อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน Tape dispenser stand

อุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน (Tape dispenser stand) เพื่อการใช้งานที่คล่องตัวและรองรับงานในปริมาณมาก ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมโต๊ะล้อเลื่อน (Optional Dispenser Stand) สำหรับสามารถใส่เทปม้วนใหญ่เพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 800 เมตร เพื่อความรวดเร็วในการทำงานประหยัดต้นทุนและเวลาในการเปลี่ยนเทป จึงสามารถรันงานได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7