เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 680
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 680

FD 680 High-Volume Burster with imprinter, steel upper rollers, ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 30,000 แผ่นต่อชั่วโมง. สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น.ใช้ได้กับกระด

เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 676
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 676

FD 676 High-Volume Burster with poly rollers, ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 30,000 แผ่นต่อชั่วโมง. สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น.ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเ

เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 666
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 666

FD 666 Medium-Volume Burster ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 21,000 แผ่นต่อชั่วโมง. สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น.ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาไ

เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 550
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 550

FD 550 LOw-Volume Burster ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 12,000 แผ่นต่อชั่วโมง. สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น.ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้เ