Rotary trimmers

เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0155
เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0155

IDEAL 0155 เป็นเครื่องตัดรูปแบบ Rotary trimmers สามารถตัดกระดาษหน้ากว้างได้ถึง 1550 มม. ด้านความยาวไม่จำกัด เหมาะสำหรับการตัดและการตัดแต่งของพิมพ์เขียวกระดาษและเขียนวาดแผนภาพถ่ายโปสเตอร์ขนาดให

เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0105
เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0105

IDEAL 1050 เป็นเครื่องตัดรูปแบบ Rotary trimmers สามารถตัดกระดาษหน้ากว้างได้ถึง 1050 มม. ด้านความยาวไม่จำกัด เหมาะสำหรับการตัดและการตัดแต่งของพิมพ์เขียวกระดาษและเขียนวาดแผนภาพถ่ายโปสเตอร์ข

เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0055
เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0055

IDEAL 0055 เป็นเครื่องตัดรูปแบบ Rotary trimmers สามารถตัดกระดาษหน้ากว้างได้ถึง 550 มม. ด้านความยาวไม่จำกัด เหมาะสำหรับการตัดและการตัดแต่งของพิมพ์เขียวกระดาษและเขียนวาดแผนภาพถ่ายโปสเตอร์ขนาดใหญ

เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0135
เครื่องตัดกระดาษ IDEAL 0135

IDEAL0135 เครื่องตัดแบบ Rotary trimmers ที่มีขนาดใหญ่ ความยาวของการตัดกระดาษ 1350 มม. (ด้านความยาวกระดาษไม่จำกัดการตัด) เหมาะสำหรับการตัดและการตัดแต่งของพิมพ์เขียวกระดาษ และเขียดวาดแผนภาพ

Trimmers

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1133
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1133

เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 15 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 340 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1110
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1110

เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 20 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 1100 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 1080
เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 1080

เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 20 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 800 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071

ครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071 เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 40 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 710 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1038
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1038

เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 25 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 350 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1142 เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 30 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 460 มิลลิเมตร 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1135
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1135

เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 25 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 350 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1142
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1142

เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 15 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 430 มิลลิเมตร 

Guillotine Electro- mechanical

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 3005
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 3005

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4300 ตัดกระดาษหน้ากว้างได้ 430 มม.ด้านยาว 340 มม. และความหนาถึง 5.5 มม.  ตัวเครื่องและใบมีดมีความแข็งแรงทนทาน สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 6655
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 6655

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า ตัดกระดาษหน้ากว้าง 650 มม.ตัดกระดาษได้หนาสุด 80 มม. มีระบบ "EP" Backgauge Control ใช้ปุ่มกดในการตั้งค่าการตัดรูปแบบการกดทับกระดาษเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติ จอแสดงผลแบบดิ

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 6660
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 6660

ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 650 มม. ตัดกระดาษได้หนาสุด 80 มม. การปรับระยะของการตัดแบบมือหมุน Electronic ด้านหน้าของตัวเครื่อง รูปแบบการกดทับกระดาษเป็นแบบไฟฟ้า และการปรับระยะในการตัดด้วย Electronic ห

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 5255
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 5255

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 520 มม. ตัดกระดาษได้หนาสุด 80 มม. การปรับระยะของการตัดใช้ระบบมือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่องและการกดลงของใบมีดเป็นแบบไฟฟ้า การปรับระยะการตัดด

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4860
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4860

ตัดกระดาษหน้ากว้าง 475 มม.ความหนาสุด 80 มม. การปรับระยะตัดด้วย Electronic หน้าจอระบบสัมผัส มีมือหมุนElectronic ด้านหน้าเครื่องรูปแบบการกดทับกระดาษเป็นแบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ตั้งค่าง่ายแค่ปุ่มกดและส

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4850
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4850

ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 475 มม. สามารถตัดกระดาษได้หนาสุด 80 มม. สามารถบอกระยะในการตัดเป็นตัวเลขดิจิตอล ส่วนการปรับระยะในการตัดเป็นแบบมือหมุนด้านหน้าเครื่องการกดทับกระดาษเป็นแบบอัตโนมัติ มีระบบ &

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4815
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4815

ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 475 มม. สามารถตัดกระดาษได้หนาสุด 80 มม. หน้าจอจะบอกระยะการตัดเป็นตัวเลขดิจิตอลด้านหน้าเครื่อง และการกดกระดาษเป็นแบบพวงมาลัยหมุน ยังมีไฟ LED บอกระยะที่ใบมีดจะตัด มีระบบป้องกันอ

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4350
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4350

การตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 430 มม.ตัดกระดาษได้หนาสุด 40 มม.(500 แผ่น /70 แกรม) การปรับระยะตัดมีมือหมุนด้านหน้าเครื่องส่วนตัวทับกระดาษเป็นแบบไฟฟ้ามีความแม่นยำในการตัด บอกระยะการตัดเป็นตัวเลขดิจิต

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4315
เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 4315

ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 430 มม. ตัดกระดาษหนา 40 มม. สามารถตัดได้ถึง 500 แผ่น (70 g/m2)  มีการปรับระยะตัดด้วยมือหมุนด้านหน้าเครื่อง และการกดกระดาษเป็นแบบคันโยก หน้าจอระบบดิจิตอล (มม./นิ้ว) ด้านหน

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4705
เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4705

การตัดกระดาษได้หน้างกว้างถึง 475 มม. ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 475 มม. ความยาว 70 มม. รูปแบบการกดลงของใบมีดเป็นแบบมือโยกและรูปแบบการกดทับกระดาษเป็นแบบพวงมาลัยหมุน มีระบบป้องกันอันตรายจากใบมีด “SC

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4305
เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4305

ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 430 มม. สามรถตัดได้ถึง 500 แผ่น (70 g/m2) หรือโบรชัวร์ที่มีขนาด 40 มม. ด้วยระบบ “SCS” ใบมีดจะทำงานเมื่อใช้มือทั้งสองในการทำงานพร้อมกัน มีฝาครอบบริเวณหน้าตัวเค

เครื่องตัดกระดาษมือโยก  IDEAL 4300
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 4300

ระบบป้องกันใบมีดจะล็อคใบมีดเมื่อฝาเครื่องถูกเปิด ระบบ “SCS” ใบมีดจะทำงานเมื่อใช้มือทั้งสองในการทำงานพร้อมกันเท่านั้น ซึ่งใบมีดทำมาจาก “Solingen steel” ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทา

Guillotine Hydraulic

เครื่องตัดกระดาษไฮโดรลิค IDEAL 7260
เครื่องตัดกระดาษไฮโดรลิค IDEAL 7260

เครื่องตัดกระดาษแบบไฮดรอลิกและคุณสมบัติระดับมืออาชีพ ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 720 มม.  ระบบใบมีดกลไกเครื่องจักรไฟฟ้า และการทำงานการกดทับด้วยระบบไฮดรอลิค มาพร้อมด้วย IR light Beam เซ็นเซอร์อัจฉริย

เครื่องตัดกระดาษไฮโดรลิค IDEAL 5560 LT
เครื่องตัดกระดาษไฮโดรลิค IDEAL 5560 LT

เครื่องตัดกระดาษไฮดรอลิค ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 550 มม. ตัดกระดาษได้หนาสุด 95 มม. มีการปรับระยะตัดด้วย Electronic หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad) ระบบ IR light beam safety curtain ระบบ &