เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071


Professional trimmer with maximum features and 710 mm cutting length.

Cutting capacity (sheets): 40
Cutting length: 710 mm
 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071

 

ครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071 เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 40 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 710 มิลลิเมตร

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071
 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1071

IDEAL 1071

Professional trimmer with maximum features and 710 mm cutting length.

Order number 10711000
Table size: 506 x 765 mm
Cutting capacity (sheets): 40
Cutting length: 710 mm

 

Dimensions and weight 

Height: 520 mm 
Width: 570 mm 
Depth: 980 mm 
Weight: 23.0 kg

Trimmer
IDEAL 1071

 

Format indications.

For efficient and easy cutting: standard paper formats, various angle indications and common photo sizes are printed on the table.

Hebelschneider IDEAL 1071 Formateinteilung

Manual clamp.

With this solid manual clamping device a variable clamp pressure can be applied depending on the material to be cut.

Hebelschneider IDEAL 1071 manuelle HebelpressungHebelschneider IDEAL 1071 Vorderanschlag

Front gauge.

The front gauge with integrated narrow strip cutting device is positioned via a calibrated rotary knob. Fold-away paper supports on the front gauge allow precise aligning of the paper.

Width: 506 mm 
Depth: 765 mm 

Cutting length and 
cutting capacity

710 mm
40 sheets (70g/m²)

Solid blade mounting bracket.

Sturdy design: Cast aluminium blade mounting bracket with double pivot bearings for the blade axle guarantees highly accurate rectangular cuts.

Hebelschneider IDEAL 1071 stabiler Messerwechsel

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7