เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046


The cutting line indicator, which is integrated into the clamp bar, allows precise aligning of the paper to be cut.

Width: 356 mm 
Depth: 510 mm 

 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046

 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1142 เครื่องตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 30 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 460 มิลลิเมตร 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046
 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1046

IDEAL 1046

Innovative office trimmer for A3 plus with automatic clamp and EASY-LIFT.

Order number 10461000
Table size: 356 x 510 mm
Cutting capacity (sheets): 30
Cutting length: 460 mm

 

Trimmer
IDEAL 1046

Format indications.

For efficient and easy cutting: standard paper formats, various angle indications and common photo sizes are printed on the table.

Hebelschneider IDEAL 1046 Formateinteilung

Ergonomic Handle.

The ergonomically designed handle has been developed for ease of operation and safe cutting.

Hebelschneider IDEAL 1046 ergonomischer GriffHebelschneider IDEAL 1046 Schnittandeuter

Cutting line indication.

The cutting line indicator, which is integrated into the clamp bar, allows precise aligning of the paper to be cut.

Width: 356 mm 
Depth: 510 mm 

Cutting length and cutting capacity

460 mm
30 sheets (70g/m²)

Solid blade mounting bracket.

The sturdy blade mounting bracket guarantees highly accurate rectangular cuts.

Hebelschneider IDEAL 1046 stabiler Messerwechsel

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7