เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 4300


เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4300 ตัดกระดาษหน้ากว้างได้ 430 มม.ด้านยาว 340 มม. และความหนาถึง 20 มม.  ตัวเครื่องและใบมีดมีความแข็งแรงทนงาน สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 4300

 

ระบบป้องกันใบมีดจะล็อคใบมีดเมื่อฝาเครื่องถูกเปิด ระบบ “SCS” ใบมีดจะทำงานเมื่อใช้มือทั้งสองในการทำงานพร้อมกันเท่านั้น ซึ่งใบมีดทำมาจาก “Solingen steel” ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน กว่าใบมีดทั่วไป

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 4300
เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 4300
 

เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 4300

เป็นเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยกที่ใช้งานง่าย และจะหมดปัญหาเรื่องการตัดเบี้ยว เฉลียง หรือแฉลบ เพราะมีการปรับและบอกระยะในการตัดในแต่ละครั้ง ระบบป้องกันใบมีดจะล็อคใบมีดเมื่อฝาเครื่องถูกเปิด ระบบ “SCS” ใบมีดจะทำงานเมื่อใช้มือทั้งสองในการทำงานพร้อมกันเท่านั้น ซึ่งใบมีดทำมาจาก “Solingen steel” ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน กว่าใบมีดทั่วไป

 • เคร่ืองตัดกระดาษระบบมือโยก IDEAL รุ่น 4300
 • ตัดกระดาษไดห้นา้กวา้ง430มิลลิเมตร
 • ตัดกระดาษไดห้นาสุด 20 มิลลิเมตร(250แผ่น /70แกรม)
 • ตัดกระดาษได้ลึก 340 มิลลิเมตร ตัดได้แคบสุด 36 มิลลิเมตร
 • สามารถตัดได้ขนาดเล็กสุด 0.1 มิลลิเมตร
 • ระบบ “SCS” ใบมีดจะทางานเมื่อใช้มือทั้งสองในการทางานพร้อมกัน
 • มีฝาครอบบริเวณหน้าตัวเครื่องเพื่อป้องกันอันตราย
 • บอกระยะการตัดเป็นสเกล (เซนติเมตร/นิ้ว)
 • การกดกระดาษเป็นแบบมือโยก
 • ระบบการตัดกระดาษเป็นแบบมือโยก
 • ใบมีดทาจาก “Solingen steel” ซึ่งมีความแขง็ แรง ทนทาน กว่าใบมีดทั่วไป
 • ขนาดเครื่อง(สูงxกวา้งxลึก)470x720x575มม.
 • น้ำหนัก 30.5 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมนันนี
 • รับประกันตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ฟรี 1 ปี (ไม่รวมเขียงรอง และใบมีด)
 • ฉากหลังปรับตำแหน่งง่าย ฝาครอบป้องกันอันตราย
 • ระบบกดตัดกระดาษ พร้อมบอกระยะ พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง

Guillotine
IDEAL 4300

Transparent safety guard.

The hinged safety guard has to be closed to unlock the blade lever for the cutting process.

Stapelschneider IDEAL 4300 Sicherheitsvorrichtung

Blade lever.

Effortless cutting: Safety blade lever with ergonomically designed handle and patented overload protection while cutting.

Stapelschneider IDEAL 4300 Messerhebel

Stapelschneider IDEAL 4300 Hebelschnellpressung

"Fast flick" action clamp.

Efficient cutting is guaranteed by the ”fast flick“ action clamp. Insert paper stack, throw the lever to tighten – cut.

Stapelschneider IDEAL 4300 Rückanschlag

Lockable backgauge.

The measuring scale (mm / inches) allows a precise setting of the backgauge, which can be locked at the required dimension for accurate cuts.


 

Dimensions
and weight

4300
Height: 470 mm 
Width: 720 mm 
Depth: 575 mm 
Weight: 30.5 kg

Height with stand: 1210 mm
Weight with stand: 41.0 kg

Stapelschneider IDEAL 4300 Messerwechsel

Safe blade change.

Safe and convenient blade change without removing covers. Blade changing device covers cutting edge of blade to protect the operator.

Stapelschneider IDEAL 4300 Schnittleistenwechsel

Cutting stick change.

Turning or exchanging the cutting stick can easily be managed from the outside of the guillotine without using any tools.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7