เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA DRILL VS-55
เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA DRILL VS-55

 • สามารถเจาะกระดาษได้สูงสุด 50 mm. 

 • Manual Table Moving

 • รองรับกระดาษได้ใหญ่สุด 376 mm

 • Multiple hole (selecta

เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA XA Series
เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA XA Series

 • สามารถเจาะได้ 2,3,4, หรือ 5 หัว 
 • ระบบการเจาะแบบ Spindle stroke 
 • สามารถเจาะได้หนาสุด 50 mm.
 • Operation by foot Swich


 

เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA LA EX
เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA LA EX

 • สามารถเจาะได้ 2,3,4 หัว 
 • ระบบการเจาะแบบ Table lift type
 • สามารถเจาะได้หนาสุด 50 mm.
 • Operation by two push button or foot switch

เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA DRILL iK/iR
เครื่องเจาะกระดาษ UCHIDA DRILL iK/iR

 • สามารถเจาะได้ 2 or 4 หัว 
 • ระบบการเจาะแบบ Spindle stock type
 • Head distance setting 40-400 mm.
 • Operation by Touch panel (LCD screen)