เครื่องเคลือบ GMP QTOPIC-380 Series
เครื่องเคลือบ GMP QTOPIC-380 Series

 • ความเร็วในการเคลือบสูงสุด 10 เมตร / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 380*500 mm.
 •   รองรับการเคลือบ บน-ล่าง
 •   รองรับการเคลือบ Lam

เครื่องเคลือบ GMP SURELAM III Series
เครื่องเคลือบ GMP SURELAM III Series

 •   ความเร็วในการเคลือบสูงสุด 7 เมตร / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 380/540/800 mm.
 •   รองรับการเคลือบ บน-ล่าง
 •   รองรับการเคลือบแบบเย็น แ

เครื่องเคลือบ GMP EXCELAM-PLUS 655R
เครื่องเคลือบ GMP EXCELAM-PLUS 655R

 • ความเร็วในการเคลือบสูงสุด 3 เมตร / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 655 mm.
 •   รองรับการเคลือบ บน-ล่าง
 •   รองรับการเคลือบแบบเย็น และการเคลือ

เครื่องเคลือบ GMP EXCELAM-PLUS 355R
เครื่องเคลือบ GMP EXCELAM-PLUS 355R

 • ความเร็วในการเคลือบสูงสุด 3 เมตร / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 355 mm.
 •   รองรับการเคลือบ บน-ล่าง
 •   รองรับการเคลือบแบบเย็น และการเคลือ

เครื่องเคลือบ GMP PROTOPIC AUTO 540
เครื่องเคลือบ GMP PROTOPIC AUTO 540

 • ความเร็วในการเคลือบสูงสุด 15 เมตร / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 540*750 mm.
 •   In-line film slitting knife
 •   ระบบการดึงกระดาษแบบ

เครื่องเคลือบ GMP QTOPIC-380 AUTO
เครื่องเคลือบ GMP QTOPIC-380 AUTO

 • ความเร็วในการเคลือบสูงสุด 10 เมตร / นาที
 •   รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 380*500 mm.
 •   หน้าจอ touch screen
 •   รองรับการเคลือบ Laminat