เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ นามบัตร,โปสการ์ด Uchida AeroCut One
เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ นามบัตร,โปสการ์ด Uchida AeroCut One

ครื่องตัดนามบัตร ที่สามารถตัด พร้อมทั้งทำรอยพับ รอยปรุ ได้ในเวลาเดียวกัน รองรับกระดาษใหญ่สุด 370 x 520 มม. ความเร็วสูงสุด 185 นามบัตร/นาที ระบบการดึงกระดาษอัตโนมัติพร้อมระบบกันซ้อน รองรับกระดา

เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ นามบัตร,โปสการ์ด Uchida AeroCut Prime
เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ นามบัตร,โปสการ์ด Uchida AeroCut Prime

ครื่องตัดนามบัตร ที่สามารถตัด พร้อมทั้งทำรอยพับ รอยปรุ ได้ในเวลาเดียวกัน รองรับกระดาษใหญ่สุด 370 x 680 มม. ความเร็วสูงสุด 375 นามบัตร/นาที ระบบการดึงกระดาษอัตโนมัติพร้อมระบบกันซ้อน รองรับกระดา

เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ Uchida AeroCut Nano
เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ Uchida AeroCut Nano

ครื่องตัดนามบัตร ที่สามารถตัด พร้อมทั้งทำรอยพับ รอยปรุ ได้ในเวลาเดียวกัน รองรับกระดาษใหญ่สุด 330 x 488 มม. ความเร็วสูงสุด 126 นามบัตร/นาที ระบบการดึงกระดาษอัตโนมัติพร้อมระบบกันซ้อน รองรับ