เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Morgana MajorFold
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Morgana MajorFold

ความเร็วในการพับสูงสุด 27,500 แผ่น/ชั่วโมง ระบบการทำงานแบบลมดูด การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ   รองรับกระดาษขนาด  674 x 365 มิลลิเมตร หนาสูงสุด 240 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั

เครื่องทำรอยพับและพับอัตโนมัติ Morgana DigiFold Pro
เครื่องทำรอยพับและพับอัตโนมัติ Morgana DigiFold Pro

เครื่องทำรอยพับและพับอัตโนมัติ Morgana DigiFold Pro ความเร็วในการพับสูงสุด 6,000 แผ่น/ชั่วโมง ระบบการทำงานแบบลมดูด รองรับกระดาษขนาด  700 x 385 มิลลิเมตร หนาสูงสุด 400 แกรม ถาดใส

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Morgana Docufold Pro
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Morgana Docufold Pro

ความเร็วในการพับสูงสุด 27,500 แผ่น/ชั่วโมง ระบบการทำงานแบบลมดูด การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ  ด้วยหน้าจอ 7″ SmartScreen  รองรับกระดาษขนาด  674 x 365 มิลลิเมตร หนาสูงสุ

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida AeroFold
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida AeroFold

ความเร็วในการพับ 2,500 -  18,000 แผ่น/ชั่วโมง การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ   รองรับกระดาษขนาด B7 – SRA3 หนาสูงสุด 160 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 800 แผ่น 

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-600
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-600

ความเร็วในการพับ 1,800 -  14,400 แผ่น/ชั่วโมง การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ   รองรับกระดาษขนาด B7 – A3 หนาสูงสุด 160 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น 

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-500
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-500

ความเร็วในการพับ 1,800 -  14,400 แผ่น/ชั่วโมง การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ   รองรับกระดาษขนาด B7 – A3 หนาสูงสุด 160 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น 

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200

ความเร็วในการพับ 2,400 - 14,400 แผ่น/ชั่วโมง การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ รองรับกระดาษขนาด B7 – A3 หนาสูงสุด 140 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ IDEAL 8306
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ IDEAL 8306

ความเร็วในการพับ 6,900 แผ่น/ชั่วโมง  รองรับกระดาษขนาด  A4  ความหนาของกระดาษ 60 – 120 แกรม สามารถพับกระดาษแบบ  letter, zigzag, double parallel และ single fold การ