เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ FD 150
เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ FD 150

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ และป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างแน่นอน ด้วยเทคโนโลยี ของตราประทับ และหมึก 3 สี พร้อมทั้งระบบกุญแจล็อกเครื่อง และการนับ counter ที่ไม่สามารถมีใครปลอมแปลงและทุจริตได้