เครื่องเรียงกระดาษ Uchida Air Collator
เครื่องเรียงกระดาษ Uchida Air Collator

เครื่องเรียงเอกสารและจัดชุดระบบลมดูด มีถาดใส่เอกสาร 8 ถาด ความเร็วในการจัดชุด 1,000-4,000 ชุดต่อชั่วโมง รองรับกระดาษ Offset, Glossy, Digital printed and Recycled papers กระดาษขนาดใหญ

เครื่องเรียงกระดาษ Uchida UC-1200
เครื่องเรียงกระดาษ Uchida UC-1200

เครื่องเรียงเอกสารและจัดชุด มี 10 ถาดเอกสาร (ต่อเพิ่มได้ถึง 20 ถาด) ใส่กระดาษได้ครั้งละ 350 แผ่น (กระดาษหนา 64 แกรม) รองรับกระดาษขนาด Postcard - SRA3 ขนาดใหญ่สุด 328 x 469 มิลลิเมตร (SRA3)&nbs