เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM60/61
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM60/61

 • เย็บเล่มได้หนาสุด 22 แผ่น (88 หน้า)
 • ความเร็ว 1,800 เล่มต่อชั่วโมง 
 • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 450 มม.(SRA3)
 • รองรับงานหนา 60-250&

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Uchida U-Booklet
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Uchida U-Booklet

 • เย็บเล่มได้หนาสุด 16 แผ่น/ ชุด (80 แกรม)
 • ความเร็ว 800 เล่มต่อชั่วโมง
 • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 330 x 468 มม.
 • รองรับงานหนา 64-300 แกรม

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana System AF2000
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana System AF2000

BM2000/ BM2000S สามารถต่อเชื่อมระบบ Online เข้ากับเครื่อง AF602 Feeder  FRT2000 Trimmer AQF2000 AqureFolder

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000

 • เย็บเล่มได้หนาสุด 30 แผ่น (80 แกรม) 
 • ความเร็ว 3,000 เล่มต่อชั่วโมง 
 • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 457 มม.
 • รองรับงานหนา 64-300 

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM 350 /500
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM 350 /500

 • เย็บเล่มได้หนาสุด 35/50 แผ่น (BM350/BM500) 
 • ความเร็ว 15,000 เล่มต่อชั่วโมง 
 • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 457 มม.
 • รองรับงานหนา 64-300&nb

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา UCHIDA USF-3100
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา UCHIDA USF-3100

 • เย็บเล่มได้หนาสุด 20 แผ่น/ ชุด (80 แกรม)
 • ความเร็ว 3,100 เล่มต่อชั่วโมง 
 • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 450 มม.(SRA3)
 • รองรับงานหนา 60-210&