เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000


The System 2000, with it’s versatile configuration and options can manage these challenges efficiently, to give a highly productive solution.

 

 

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000

 
 • เย็บเล่มได้หนาสุด 30 แผ่น (80 แกรม) 
 • ความเร็ว 3,000 เล่มต่อชั่วโมง 
 • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 457 มม.
 • รองรับงานหนา 64-300 แกรม
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000
เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000
 

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM2000

 • ความเร็วสูงสุด 3,000 ชุด/ชั่วโมง
 • รองรับกระดาษขนาด A4, A3, B4, SRA4, SRA3, Custom size
 •         รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 457 มิลลิเมตร
 •         รองรับกระดาษขนาดเล็กสุด 206 x 275 มิลลิเมตร
 • รองรับกระดาษหนา 64 – 300 แกรม
 • เย็บได้หนา 30 Sheets (80gsm)
 • สามารถทำงานได้ในระบบ manual หรือ auto
 • พับเย็บมุงหลังคา , พับและไม่เย็บ , เย็บข้าง , เย็บมุม
 • สามารถบันทึกงานที่ทำได้
 • อุปกรณ์เสริม ชุดดึงกระดาษอัตโนมัติ ชุดตัดกระดาษ ชุดทำสันเหลี่ยม
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7