อุปกรณ์หลังการพิมพ์

Docusys เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์หลังการพิมพ์
จากแบรนด์ ชั้นนำของโลก

Leader In Business & Print Finishing Solutions

เป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

Ideal, Uchida, GMP, Neopost, Welltec, Morgana, Tachoplus