เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

ช่วยให้งานพับเอกสารใส่ซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย ใบแจ้งหนี้ จดหมายเตือน จดหมายตอบรับ จดหมายเวียน จดหมายประชาสัมพันธ์ Directmail ประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถทำได้เองภายในบริษัทหรือแผนก

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-95i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-180i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-200i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-600i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-1200i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-85i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-75i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-40i

 • เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

  Neopost DS-64i