ระบบการจัดส่งจดหมาย

Docusys เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งจดหมายอย่างครบวงจร
มีทั้ง Hardware และ Software ที่ทำให้องค์กรของท่านสามารถติดต่อ
กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

ช่วยให้งานพับเอกสารใส่ซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย
ใบแจ้งหนี้ จดหมายเตือน จดหมายตอบรับ จดหมายเวียน
จดหมายประชาสัมพันธ์ Directmail
ประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สามารถทำได้เองภายในบริษัทหรือแผนก

นีโอโพส ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น

ซอฟต์แวร์ในการจัดการงานด้านเอกสารและการจัดส่งจดหมาย สามารถที่จะเลือกจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือจัดส่ง E-mail ในขั้นตอนเดียว สามารถเพิ่ม โปรโมชั่น โลโก้ บาร์โค้ด หรือข้อความต่างๆ ลงบนจดหมายโดยไม่มีการแก้ไข original file สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

เครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ

ช่วยให้การทำงานในการจัดส่งจดหมายแบบ 1 ใบเป็นเรื่องง่าย จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต แจ้งผลการเรียน เร็วกว่าการทำงานด้วยมือถึงร้อยเท่า  พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการส่งจดหมาย งานออกมาดูดี มีมาตรฐาน แบบธนาคาร ประกัน หรือลิสซิ่งต่างๆ ส่งกัน ณ ปัจจุบัน

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ

เครื่องมือในการทำงานที่ช่วยให้ท่านได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การสั่งออเดอร์สินค้า จดหมายตอบรับ รวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการเปิดซองจดหมายที่เข้ามาภายในองค์กรของท่านในประมาณวันละมากๆ ใช้กับซองได้ทุกขนาด ที่ความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร