กระดาษฟอร์มกาว Pressure-Sealer-forms

กระดาษฟอร์มกาว Pressure-Sealer-forms

เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสลิปเงินเดือน ประหยัดค่าซองและเวลาไปได้ทุกครั้งที่ส่งเอกสารแถมเอกสารข้างในก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เช่นเดิม เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วโลก Welltec System เป็นอันดับ 1 ของโลกในการขาย Pressure Sealer จึงมั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพเหมาะ สำหรับองค์กรของท่าน
กระดาษฟอร์มกาว Pressure-Sealer-forms
  • ความปลอดภัย และถูกต้องของเอกสาร
  • งานออกมาดี รูปแบบน่าสนใจ
  • ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (ส่งเร็ว, สวยงาม)
  • ต้องการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร
  • ภาพลักษณ์ในองค์กร
  • สภาพแวดล้อมในการทำงาน
กระดาษฟอร์มกาว Pressure-Sealer-forms