กาว

กาว

กาวสำหรับเครื่องเข้าเล่มไสกาว มีให้เลือกทั้งชนิด EVA และ PUR
กาว
กาว