เครื่องนับกระดาษ Countron AT

เครื่องนับกระดาษ Countron AT

 • ความเร็วในการนับสูงสุด 1,500 แผ่น/ นาที
 • รองรับกระดาษขนาด
 • ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
 • ขนาดเล็กสุด  100 x 148 มิลลิเมตร (3.9 x 5.9 นิ้ว)
 • รองรับกระดาษหนา 80 – 400 แกรม
 • ความสูงของกระดาษที่ใช้นับ 220 มิลลิเมตร (8.6 นิ้ว)
 • เครื่องนับกระดาษตัวเครื่องใช้งานง่าย หัวนับแข็งแรง ทนทาน สำหรับตรวจสอบจำนวนกระดาษ หรือปริมาณงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการบรรจุหีบห่อ สำหรับจัดส่งลูกค้า เหมาะสำหรับงานปริมาณมากๆ ที่ต้องการความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ และลดระยะเวลาในการทำงาน
 • ความเร็วในการนับสูงสุด 0 – 1,500 แผ่น/ นาที
 • รองรับกระดาษขนาด
 • ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
 • ขนาดเล็กสุด 100 x 148 มิลลิเมตร (3.9 x 5.9 นิ้ว)
 • รองรับกระดาษหนา 80 – 400 แกรม
 • ความสูงของกระดาษที่ใช้นับ 220 มิลลิเมตร (8.6 นิ้ว)
 • สามารถกำหนดจำนวนและกำหนดระยะคั่นกระดาษได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับ PC เพื่อเก็บข้อมูลได้
 • ใช้กำลังไฟฟ้า 620 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 900 x 1,086 x 1,404 มิลลิเมตร
 • หนัก 194 กก.
 • ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
เครื่องนับกระดาษ Countron AT