เครื่องนับกระดาษ Countron Touch

เครื่องนับกระดาษ Countron Touch

 •  ความเร็วในการนับสูงสุด 2,500 แผ่น/ นาที
 •   รองรับกระดาษขนาด
 •   ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
 •   ขนาดเล็กสุด  100 x 150 มิลลิเมตร (3.9 x 5.9 นิ้ว)
 •   รองรับกระดาษหนา 22 – 255 แกรม
 •  เครื่องนับกระดาษ ตัวเครื่องใช้งานง่าย หัวนับแข็งแรง ทนทาน สำหรับตรวจสอบจำนวนกระดาษ หรือปริมาณงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
  ในการบรรจุหีบห่อ สำหรับจัดส่งลูกค้า เหมาะสำหรับงานปริมาณมากๆ ที่ต้องการความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ และลดระยะเวลาในการทำงาน
 •   ความเร็วในการนับสูงสุด 0 – 2,500 แผ่น/ นาที
 •   รองรับกระดาษขนาด
 •   ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
 •   ขนาดเล็กสุด 100 x 150 มิลลิเมตร (3.9 x 5.9 นิ้ว)
 •   รองรับกระดาษหนา 22 – 255 แกรม
 •   ระบบการนับเป็นแบบใช้หัวนับ (Pin & Blade)
 •   ถาดใส่กระดาษสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 300 มิลลิเมตร (11.8 นิ้ว)
 •   สามารถกำหนดจำนวน และกำหนดระยะคั่นกระดาษได้ (ทุกๆ 2 – 1,000 แผ่น)
 •   หน้าจอระบบสัมผัส
 •   สามารถเชื่อมต่อกับ PC เพื่อเก็บข้อมูลได้
 •   ความสูงของโต๊ะเวลาใช้งาน 760 มิลลิเมตร
 •   ใช้กำลังไฟฟ้า 620 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลท์
 •   ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 900 x 1,086 x 1,350 มิลลิเมตร
 •  น้ำหนัก 150 กก.
 •  ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
เครื่องนับกระดาษ Countron Touch