เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine

เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine

Best features of SoftBand-600. The new way to bundle & strap cartons with edge protection. UCHIDA SoftBand-600 is a newly designed bundling/strapping machine, that can handle ultra thin PP tape of 200micron.

เครื่องรัด Uchida Softband- 600 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ UCHIDA ที่สามารถใช้  ultra thin film tape (PP tape for 200micron) ที่สามารถรัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดรอยรัดและความเสียหายต่อชิ้นงาน

เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine

เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine

เครื่องรัด Uchida Softband- 600 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ UCHIDA ที่สามารถใช้  ultra thin film tape (PP tape for 200micron) ที่สามารถรัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดรอยรัดและความเสียหายต่อชิ้นงาน

อีกทั้งยังสามารถรองรับงานที่มีจำนวนมากแบบ  High Production เพราะเครื่องออกแบบมาเพื่อการใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีความคงทน สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมง

Best features of SoftBand-600

The new way to bundle & strap cartons with edge protection.

UCHIDA SoftBand-600 is a newly designed bundling/strapping machine, that can handle ultra thin PP tape of 200micron. Thanks to the soft film tape, cartons can be securely bundled or strapped without their corners squeezed or broken, which saves a lot of time and labors putting carton pieces on corners to prevent damages.

Thus, SoftBand-600 is an ideal solution for a wide range of businesses, such as logistics compannies, manufacturing companies, distribution companies, packaging companies, E-commerce, pharmaceutical companies to bundle finished products.

Machine suitable for a wide range of businesses.

・Logistics

・Manufacturing

・Shops

・Distribution

・Packaging

・E-Commerce

Ultra thin film tape rationalizes package handling.

The Ultra thin film tape is an exclusive material for the SoftBand-600. The beauty of this tape is, for its high transparency, that it doesn’t hide labels, case marks, barcodes etc on the products. This makes package handling much easier.

Thanks to the Ultra thin film tape, SoftBand-600 can bundle and strap products securer than conventional bundling machines, and tenderer than traditional strapping machines with less wastage.

Easy settings & operation.

Operation cannot be easier than as it is. Put the product on the table and press the “START” button on top of the table. That’s it. In Auto mode, the machine starts bundling as soon as the sensor on the table is covered by the product so the START button doesn’t even need to be pressed, that accererates operation. If you need securer bundling everytime, Pause function may help. In Pause funcion, tape loading starts only after the product is removed from the table.

Bundling tension is adjustable depending on a product from 30N up to 250N with dial adjustment. A wide range of products can be bundled securely.

As well as settings, tape roll change is quick and easy.

Also, thanks to its small footprint, it suits to any workspace. Having heavy duty casters, it has mobility, too.

เครื่องรัด UCHIDA Softband-600-Bundling Machine