เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา UCHIDA USF-3100

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา UCHIDA USF-3100

  • เย็บเล่มได้หนาสุด 20 แผ่น/ ชุด (80 แกรม)
  • ความเร็ว 3,100 เล่มต่อชั่วโมง
  • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 320 x 450 มม. (SRA3)
  • รองรับงานหนา 60-210 แกรม

เครื่องพับและเย็บ มุงหลังคา แบบตั้งค่าอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ช่วยให้งานจัดชุดเอกสารเป็นเรื่องง่าย ตัวเครื่องขนาดไม่
ใหญ่มากใช่งานง่าย มีหน้าจอบอกตำแหน่งการใช้งานชัดเจน
• สามารถพับพร้อมเย็บมุงหลังคา
• สามารถเย็บมุม หรือเย็บข้างได้
• ความเร็ว 2,200 ชุด/ ชั่วโมง (กรณีที่ต่อจากเครื่องเรียงกระดาษ)
• เย็บได้ความหนาสูงสุด 20 แผ่น/ ชุด กระดาษขนาด A3 (กระดาษหนา 80 แกรม)
• พับได้สูงสุด 25 แผ่น/ ชุด กระดาษขนาด A3 (กระดาษหนา 80 แกรม)
• รองรับกระดาษขนาด
ขนาดใหญ่สุด 328 x 457 มิลลิเมตร (SRA3)
ขนาดเล็กสุด 182 x 257 มิลลิเมตร
อุปกรณ์เสริม Guide for the CD size ขนาด 120 x 210 มิลลิเมตร
หนา 60-160 แกรม (210 แกรมสำหรับกระดาษปก)
• ตั้งค่าการพับอัตโนมัติ บนกระดาษขนาด SRA 3 (320 x 450 มม.) A3, A4, A5, CD jacket
• มีหน้าจอแสดงระยะพับ, มีหน้าจอบอกรูปแบบการเย็บ
• บันทึกรูปแบบการพับได้ 3 รูปแบบ
• มีการแจ้งเตือนเมื่อลวดเย็บกระดาษหมด, กระดาษติด, ไม่มีกระดาษแสดงไฟ
• ใช้กำลังไฟฟ้า 166 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลล์
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) 1,015 x 620 x 740 มม.
• น้ำหนัก 78 กก.
• ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา UCHIDA USF-3100